Class Schedule


Check back often as we grow our academy.

Mon
5:15 - 6:00PM

Kids BJJ

Gi (with uniform)

Mon
6:15 - 7:45 PM

BJJ Gi

Brazilian Jiu Jitsu

Tues
6:00 - 6:50 PM

Muay Thai

Technique/Drilling/Light Contact Sparring      

Tues
7:00 - 8:00 PM

Jiu Jitsu Beginner Class

*8 week class (when in session)

Wed
5:30 - 6:30 PM

Krav Maga

Self DefenseWed

6:30-8:00PM


BJJ Open Mat

Gi and No Gi

Thurs
6:15-7:45PM

BJJ Gi 

 Brazilian Jiu Jitsu

Fri
5:00-6:00
PM

BJJ No Gi

Brazilian Jiu Jitsu

Sat
10:15-11:00am

Kids Class

Gi (with uniform)Sat
11:00-12:30pm

 

BJJ Gi

Brazilian Jiu JItsu